TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP CỦA METTA

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại các văn phòng giao dịch của Metta

Bước 2: Phỏng vấn và làm bài test kiểm tra năng lực, phẩm chất

Thẩm định định năng lực chuyên môn, chứng chỉ, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc của Cộng tác viên

Bước 3: Thực hành (nếu cần)

Với một số dịch vụ đặc thù, nếu cần cộng tác viên có thể được Metta bố trí thực hành để kiểm định năng lực chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu cộng tác viên của Metta

Bước 4: Ký cam kết trở thành cộng tác viên và bắt đầu nhận việc

Sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, Cộng tác viên ký cam kết và bắt đầu được nhận vông việc từ ứng dụng Metta.

Các quyền lợi khi trở thành cộng tác viên của Metta

Cộng tác viên sẽ hưởng được nhiều lợi ích khi tở thành cộng tác viên của Metta

Các quyền lợi khi trở thành cộng tác viên của Metta

Cộng tác viên sẽ hưởng được nhiều lợi ích khi tở thành cộng tác viên của Metta

ð  

                    Thu nhập cao và ổn định

Thu nhập trên dưới 10 triệu/ tháng nếu bạn chịu khó, siêng năng, thường xuyên theo dõi điện thoại để nhận thông báo công việc.


                    Chủ động về thời gian và địa điểm

Bạn hoàn toàn chủ động lựa chọn nhận công việc nào phù hợp với mình về thời gian, địa điểm, đặc điểm công việc, và giá tiền


             Không phụ thuộc vào số lượng khách hàng

Khách hàng là người tìm bạn, mà bạn không phải tìm khách hàng. Bạn chỉ việc ở một nơi và nhận việc trên ứng dụng.

                          Được đảm bảo quyền lợi lao động