TRỞ THÀNH NHÀ CUNG CẤP CỦA METTA

Bước 1: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại các văn phòng giao dịch của Metta

Bước 2: Phỏng vấn và làm bài test kiểm tra năng lực, phẩm chất

Thẩm định định năng lực chuyên môn, chứng chỉ, phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc của Cộng tác viên

Bước 3: Thực hành (nếu cần)

Với một số dịch vụ đặc thù, nếu cần cộng tác viên có thể được Metta bố trí thực hành để kiểm định năng lực chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu cộng tác viên của Metta

Bước 4: Ký cam kết trở thành cộng tác viên và bắt đầu nhận việc

Sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, Cộng tác viên ký cam kết và bắt đầu được nhận vông việc từ ứng dụng Metta.

Các quyền lợi khi trở thành cộng tác viên của Metta

Cộng tác viên sẽ hưởng được nhiều lợi ích khi tở thành cộng tác viên của Metta

Bước 3: Thực hành (nếu cần)

Với một số dịch vụ đặc thù, nếu cần cộng tác viên có thể được Metta bố trí thực hành để kiểm định năng lực chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu cộng tác viên của Metta