Tuyển thợ làm vườn , chuyên chăm sóc cây xanh thu nhập tốt

17 | 08 | 2018 | by VITICOM VIETNAM

Tuyển thợ làm vườn thu nhập cao , công việc thoải mái không áp lực gò bó, tự do lựa chon khu vườn phù hợp để làm việc .