TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC

19 | 07 | 2018 | by Viticom

Tuyển dụng cộng tác viên sửa chữa điện nước. Thu nhập cao, công việc ổn định. Lương từ 7-12 triệu / tháng

Tuyển dụng cộng tác viên sửa chữa điện nước. Thu nhập cao, công việc ổn định. Lương từ 7-12 triệu / tháng