Tuyển cộng tác viên giúp việc theo giờ tại nhà

22 | 08 | 2018 | by VITICOM VIETNAM

Tuyển cộng tác viên giúp việc theo giờ tại nhà , yêu cầu khỏe mạnh , trung thực , nhiệt tình với công việc ,không giới hạn độ tuổi 

Mô tả chung về công việc : cộng tác viên sẽ nhận được việc chi tiết về giá cả , địa chỉ, thông tin , thời gian , công việc , chủ nhà  và làm theo yêu cầu  của khách hàng